TV Stüdyoları – TSS

8Televizyon programları ile ilgili tüm işlemler, başlıca iki alanda gerçekleştirilir: Birincisi, gösteriye konu olan olayın çekildiği alan, stüdyo; ikincisi, gösterinin bir bütün olarak ekrana yansımasıyla ilgili işlemlerin yürütüldüğü kontrol odaları(reji’ler). “Stüdyo” kelimesi “televizyon program çekimlerinin yapıldığı mekân” dışında başka birçok anlamı
da içerir. Radyo programlarının üretildiği mekânlara “radyo stüdyosu”, ses sanatçılarının ve müzisyenlerin albüm kayıtlarının gerçekleştirildiği mekânlara “kayıt stüdyosu” adı verilir. Tüm bu mekânların ortak özelliklerini düşündüğümüzde stüdyoları “Dış ortamdan gelebilecek her türlü tesire kapatılmış, özel ses ve ışık sistemlerine sahip yapay ortamlar” olarak tanımlayabiliriz. Bir televizyon programı sabit bir TV stüdyosunda gerçekleştirilebileceği gibi, programın türüne bağlı olarak bir haber çekim mekânından stadyuma kadar çok değişik yerlerde program üretilebilir. Dış mekânda yapılan çekimlerin de kendine göre avantajları olmakla beraber TV stüdyoları, tüm yapım öğeleri kontrol altında tutulabildiği için yapım ekibine büyük kolaylıklar sağlar. Televizyon kuruluşlarının yapım ve yayın faaliyetlerini yürüttükleri binalar, pek çok yönden diğer işyerlerinden farklıdır. Televizyon binaları bir yayıncı kuruluşun ihtiyaç duyabileceği mekân yapısı ve teknik özellikler dikkate alınarak özel olarak tasarlanır.