Proses Kontrol Çözümleri – PCN

4Proses kontrol çözümleri iletişim içerisinde bulunduğu iletişim ağı üzerinden, ağ kontrolü, ölçme sistemleri ve denetim – kontrol – veri toplama (Supervisory Control and Data Acquisition) SCADA sistemleri üzerinden çeşitli teknoloji ve topolojileri birleştirerek geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir.

Proses Kontrol Çözümleri temel olarak Grafik Arayüz, İzleme Sistemi, Alarm Sistemi, Veri Toplama, Analiz ve Raporlama çözümlerini bir arada sunmakta ve üç temel unsurdan Uzak Uç Birim (Remote Terminal Unit (RTU), İletişim Sistemi, Kontrol Merkezi Sistemi (Ana Kontrol Merkezi AKM – Master Terminal Unit MTU) oluşmaktadır.

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler ve bunlarla ilgili cihazlardaki maliyet düşüşleri, elektrik dağıtım sistemlerinin otomasyonunu teknik ve ekonomik olarak yapılabilir hale gelmiştir. Örneğin dağıtım ve su otomasyonu ile şebekenin uzaktan izlenmesi ve hızlı ve etkin bir şekilde kontrolünü sağlanır ve sonuçta daha güvenilir, sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi ve su beslemesi olası duruma gelir. Sistem bilgileri arşivlenebilir ve istatistiki raporlar ile en etkin ve ekonomik işletme yönetimi sağlamaktadır.

Süreçler için gözetleyici denetim ve veri toplama işlemlerini yapan sistemler için kullanılan sistemler, fabrikadaki süreçlerin (hammadde, üretim ve mamul madde takibi vb.) denetiminde kullanılan çeşitli araçlarla (RTU, PLC vb.) birlikte fabrikanın üretim kontrolü ve takibine yönelik bir alt yapı oluştururlar.