Hava Trafik Kontrol – ATC 

7Hava Trafik Kontrol Hizmeti (ATC);Gerek hava araçları arasında gerekse hava araçları ile her türlü manialar arasında çarpışmaların önlenmesi, hızlı ve düzenli hava trafik akışının sağlanması, Uçuş Bilgi Hizmeti (FIS ): Uçuşların emniyetli ve etkili bir biçimde yürütülmesi için faydalı tavsiye ve bilgilerin sağlanması, İkaz Hizmeti
(Alerting):Arama kurtarmaya  ihtiyaç duyan uçakla ilgili olarak ilgili tüm kuruluşları uyarmak / yardımcı olmak Hava sahasının etkin kullanılması amacıyla (tasarımı/yol yapıları-senkronizasyon) ve hava sahasının  değişik kullanıcı (sivil-asker) talepleri doğrultusunda paylaşım, koordine ve kontrolünün sağlanması, Hava Trafik talebi ile Hava Trafik Kontrol sistem kapasitesi arasında sürekli olarak denge kurmayı amaçlayan taktik ve stratejik planlama çalışmalarını kapsamaktadır. Novadata özellikle kule içi tasarımları ile hava trafik kontrol hizmetinin operatörler için en yüksek konfor ve ergonomide yapılmasını sağlamaktadır.