Enerji Otomasyon Çözümleri - EMS

Enerji Otomasyonu iç resimGünümüz teknolojilerinin gelişimi ile birlikte değişen tüketim alışkanlıklarımıza bağlı olarak enerji, günümüzde yaşamsal bir kaynak olarak hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle enerjinin sadece üretimi değil aynı zamanda izlenmesinin ve verimli bir biçimde kullanılması gün geçtikçe artmakta ve ciddi bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Enerji ihtiyacının tam, zamanında kaliteli ve ucuz karşılanması, enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması sosyoekonomik gelişimin ve kalkınmanın en gerekli unsurlarındandır. Enerji ihtiyacını ucuz karşılamanın ve en önemlisi mevcut enerjiyi verimli şekilde kullanmanın en etkin yolu enerjiyi kontrol etmektir. Elektrik enerjisine olan talebin artmasına karşın, yaygın enerji kaynaklarının kısıtlı ve tükenebilir olması, yüksek maliyetli yatırımlar gerektirmesi, ileri teknoloji ve yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç, enerjinin verimli kullanılmasının önemini göstermektedir. Uluslararası standartlara uygun olmayan sistemlerin kullanımı, teknolojinin getirdiği avantajlardan yararlanmamak; kayıp ve kaçakları ve dolayısıyla maliyetleri arttırdığı gibi can ve mal güvenliği açısından da büyük riskler taşımaktadır. Bu riskleri ve kayıpları asgariye indirmek ve enerji sarfiyatını en optimum seviyede tutmak vazgeçilmez hedef olmalıdır. Bu hedefi gerçekleştirmenin en etkili yolu; enerjinin, üretimden tüketildiği son noktaya kadar kontrol altında tutulduğu ve en uygun senaryoya göre kumanda edildiği, enerji parametrelerinin izlenip sistemin takip altına alındığı otomasyon sistemleri kurmaktır. Bu amaçla enerji tesislerinde kurulan otomasyon sistemlerinin, standartlara uygun ve teknolojinin getirdiği avantajları müşteriye sunabilecek düzeyde olmasının yanı sıra verimli şekilde işletilmesi de çok önemlidir. Enerji tesislerinin verimli işletilmesinin yolu da sistem bakımlarının ve servis hizmetlerinin zamanında ve doğru biçimde yapılması, sistem ilavelerinin mevcut sistem özellikleri göz önüne alınarak realize edilmesinden geçmektedir.

Bu sistem ile kontrol altında tutulan ve izlenen bir elektrik dağıtım sisteminin tüketiciye sağladığı en büyük kazanç; mevcut enerjinin en tasarruflu şekilde kullanılması, can ve mal güvenliği açısından da riskleri ortadan kaldırmasıdır. Bunun dışında sistemin avantajları şu şekilde sıralanabilir: Kontrol edilen elektrik dağıtım sistemine ait enerji parametreleri sürekli izlenebildiğinden enerji sarfiyatı kontrol altındadır. Sistemdeki tüm ekipmanların arıza durumları anında otomasyon sisteminden izlenebildiğinden arızaya zaman kaybetmeden müdahale söz konusudur. Son kullanıcının istekleri de göz önünde bulundurularak oluşturulmuş senaryoya göre çalışan otomasyon sistemi, saha ekipmanlarına hatasız kumanda edeceğinden dolayı insan insiyatifinde çalışan sistemlere oranla çok daha güvenli ve tehlikesiz olacaktır. Otomasyon sistemleri, insan hatalarını ortadan kaldırdığı gibi çok az sayıda bir personelle de kontrol altında tutulabilir. Sistemde çalışan senaryoya yük alma ve yük atma prosesleri dahil edilebilir. Bu da enerji sarfiyatını en optimum seviyede tutar. Aynı zamanda sistemdeki ekipmanın ömrünü uzatır. Yük alma ve yük atma prosesleri, elektrik üretim noktalarındaki (trafo/jeneratör) veya belli elektrik tüketim noktalarındaki yüke göre (çektiği akım veya güce göre) bu noktaları devreye alır veya çıkarır. Bu da enerji sarfiyatını minimuma indirir. Sisteme ait parametrelerin anlık değerlerinin izlenebilmesinin yanında geçmişe dönük değerlere de ulaşmak mümkündür. Bunları rapor halinde alabilme imkanı da mevcuttur. Böylece tüm tesisin performansı hakkında bilgi sahibi olunur ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına imkan verir. Son teknoloji ile kurulan otomasyon sistemleri, yazılım ve donanım olarak son derece açık sistemlerdir. Sonradan genişleyebilme ve değiştirilebilme özelliklerine sahiptir. Hatta başka sistemler de otomasyon sistemine entegre edilebilir.