Komuta Kontrol Merkezleri – OCC 

1Bir kontrol odasının amacı üretim veya fiziksel tesis ya da fiziksel olarak dağıtılmış hizmetlerin izlenebilir ve kontrol edilebilir bir merkez alanı olarak hizmet vermesi amaçlanmaktadır. Dünya genelinde ilk kontrol merkezleri 1920’li yıllarda fabrika ortamlarında kullanılmaya başlanmıştır.

Hayati tesisler için kontrol odaları genellikle sıkı güvenlik önlemleri içeren genel kamuya kapalı, birden fazla elektronik görüntünün işlenmesi ve kontrol panelleri üzerinden yönetilmesi amacı ile kurulmaktadır.  Operatör bazında ve duvar boyutunda ekranlar alanı ile noktasal yönetim sağlamaktadır. Tüm kontrol odaları 24/7/365 temeline uygun olarak dizayn edilir ve her an yönetim felsefesine uygun olarak inşa edilmektedir.

Kontrol Odaları genellikle; Nükleer Santraller,  Güç Üreten Tesisler, Petrol Rafinerileri, Kimya Tesisleri, Önemli Ulaşım Tesisleri, Köprüler, Tüneller, Kanallar, Havaalanları ve Hızlı Transit Sistemleri, Uçuş Kontrolleri, Trafik Yönetimi, Acil Servis gibi pek çok stratejik tesis içerisinde kurulmakta ve kullanılmaktadır.

Teknolojik Toplantı Odaları – TMR 2

Filli olarak ortak bir amaç veya bir derleme oluşturmak amacı ile bir araya gelme süreci için kullanılan toplantı odaları günümüz dünyasında artık daha fazla teknolojiyi içerisinde barındırmaya başlamışlardır.

Yüz yüze görüşme ile birlikte haberleşme araçlarının da devreye girmesi telefon konferansları, sunumlar, video konferans sistemleri ve görüntüleme çözümleri ile birlikte kişiye özel bilgi verme gibi pek çok fonksiyonu içerisinde barındırmaktadır.

Yukarıda ki süreçlerinde dahil edilmesi ile birlikte Novadata telefon konferans sistemlerinden, oda kontrol sistemlerine, video konferans sistemlerinden, görüntüleme çözümlerine, simultane çeviri sistemlerinden aydınlatma kontrolüne kadar ki tüm süreçler içerisinde Teknolojik Toplantı Odaları inşa etmekte ve müşterilerine bu konuda çözümler sunmaktadır.

Stadyum İzleme Çözümleri – ISM 3

Tribünleri izlemek amacıyla CCTV kameralarından alınan görüntüler, tribün bütünlüğü bozulmayacak şekilde yerleştirilmekte, bu sayede operatör ekranlarında ilgili tribünün panoramik görüntüsü elde edilmektedir.

Sistem, geliştirmelere ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla yeniden yapılandırılabilmekte ve alınan yüksek çözünürlüklü görüntüler sayesinde stadyum içerisinde gelişen tüm olaylar tespit edile bilinmektedir.

Tüm stadyumu kapsayan Stadyum İzleme Sistemi’nin panoramik görüntüleri üzerinde kör noktalar ve tekrar eden görünümler otomatik ortadan kaldırılmakta ve operatörlerin doğru tespit ve bilgilendirmeyi yapması sağlanmaktadır.

Panoramik tribün görüntüleri tribündeki her bir koltuğu kontrol altına alarak güvenlik operatörlerinin rahatlıkla takip edebilmesine ve gerektiğinde istenmeyen durumlara  en hızlı şekilde müdahale edebilmesine imkan tanımaktadır. Sistem,  sağladığı geniş alanları tek görüntü üzerinde izleyebilme imkanı ve gerekli hallerde belli bir bölgeye ya da bir bireye odaklanabilme olanağı sayesinde Güvenlik Operatörlerinin işini kolaylaştırmaktadır.

Proses Kontrol Çözümleri – PCN 4

Proses kontrol çözümleri iletişim içerisinde bulunduğu iletişim ağı üzerinden, ağ kontrolü, ölçme sistemleri ve denetim – kontrol – veri toplama (Supervisory Control and Data Acquisition) SCADA sistemleri üzerinden çeşitli teknoloji ve topolojileri birleştirerek geniş alana yayılmış tesislerin tek bir merkezden bilgisayar, cep telefonu veya tablet gibi cihazlarla izlenebildiği bir sistemdir.

Proses Kontrol Çözümleri temel olarak Grafik Arayüz, İzleme Sistemi, Alarm Sistemi, Veri Toplama, Analiz ve Raporlama çözümlerini bir arada sunmakta ve üç temel unsurdan Uzak Uç Birim (Remote Terminal Unit (RTU), İletişim Sistemi, Kontrol Merkezi Sistemi (Ana Kontrol Merkezi AKM – Master Terminal Unit MTU) oluşmaktadır.

Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmeler ve bunlarla ilgili cihazlardaki maliyet düşüşleri, elektrik dağıtım sistemlerinin otomasyonunu teknik ve ekonomik olarak yapılabilir hale gelmiştir. Örneğin dağıtım ve su otomasyonu ile şebekenin uzaktan izlenmesi ve hızlı ve etkin bir şekilde kontrolünü sağlanır ve sonuçta daha güvenilir, sürekli ve kaliteli elektrik enerjisi ve su beslemesi olası duruma gelir. Sistem bilgileri arşivlenebilir ve istatistiki raporlar ile en etkin ve ekonomik işletme yönetimi sağlamaktadır.

Süreçler için gözetleyici denetim ve veri toplama işlemlerini yapan sistemler için kullanılan sistemler, fabrikadaki süreçlerin (hammadde, üretim ve mamul madde takibi vb.) denetiminde kullanılan çeşitli araçlarla (RTU, PLC vb.) birlikte fabrikanın üretim kontrolü ve takibine yönelik bir alt yapı oluştururlar.

Trafik Kontrol Sistemleri – ITC 5

Günümüzde, kentsel nüfus artışı, sanayileşme, hızla artan araç sayısı ve kara taşımacılığının yaygınlaşması gibi sebeplerden dolayı şehir içi ve şehirlerarası trafiği planlamak ve yönetmek oldukça zorlaşmıştır. Sinyalizasyon planlarının merkezi olarak yüklenmesi, yol sensörleri ile gerçek zamanlı verilerin toplanması, optimizasyon algoritmaları ile devre sürelerinin dinamik olarak hesaplanması, ihlal sistemleri ile trafik güvenliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanında video entegrasyonu ile trafik izleme işlevi gerçekleştirilmektedir.

Acil Sistemler – ECC 6

Devletin temel görevi, insanların can ve mal güvenliğini korumaktır. Tarihte önce vahşi hayvanlardan, sonra saldırgan-yayılmacı insan topluluklarından korunmak için ortaya çıkan önlem alma ihtiyacı, günlük yaşamımızda, hastalıklardan, kazalardan ve afetlerden korunma – müdahale etme gereksinimine dönüşmüştür. Ülkeler kamu güvenliğini polis (bazı ülkelerde jandarma ile birlikte) – itfaiye – ambulans üçgeninde sağlamaktadır. Acil Yardım telefonuna gelen çağrıların, karşılayıcı santralcilerin yönlendirmesi ile uzman operatörlere (Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Sahil Güvenlik, Orman operatörlerine) Çağrı Merkezi mantığı ile dağıtılmasını, çağrıların operatörler tarafından yazılım ile bilgisayarlar üzerinden karşılanmasını, gerekli engellemeler ve kontrollerin otomatik olarak gerçekleştirilmesini, vaka ve işlem bilgilerinin veri bankasına kaydedilmesini ve bu bilgilerin eş zamanlı olarak paylaşılmasını, vaka yerine ekiplerin telsiz haberleşmesi üzerinden yönlendirilmesini, telefon ve telsiz çağrılarının ses kayıtlarının yapılabilmesini ve bu kayıtların daha sonra kişi, zaman olarak araştırıldığında çok kısa bir sürede dinlenebilir olmasını, gerekli raporların sistem üzerinden kolayca alınabilmesini, sayısal haritalar üzerinden vaka yerinin belirlenebilmesini, GPS verileri ile hizmet veren polis, jandarma, ambulans ve itfaiye araçlarının anlık takip edilmesini, sağlamaktadır.

Hava Trafik Kontrol – ATC 7

Hava Trafik Kontrol Hizmeti (ATC);Gerek hava araçları arasında gerekse hava araçları ile her türlü manialar arasında çarpışmaların önlenmesi, hızlı ve düzenli hava trafik akışının sağlanması, Uçuş Bilgi Hizmeti (FIS ): Uçuşların emniyetli ve etkili bir biçimde yürütülmesi için faydalı tavsiye ve bilgilerin sağlanması, İkaz Hizmeti (Alerting):Arama kurtarmaya  ihtiyaç duyan uçakla ilgili olarak ilgili tüm kuruluşları uyarmak / yardımcı olmak Hava sahasının etkin kullanılması amacıyla (tasarımı/yol yapıları-senkronizasyon) ve hava sahasının  değişik kullanıcı (sivil-asker) talepleri doğrultusunda paylaşım, koordine ve kontrolünün sağlanması, Hava Trafik talebi ile Hava Trafik Kontrol sistem kapasitesi arasında sürekli olarak denge kurmayı amaçlayan taktik ve stratejik planlama çalışmalarını kapsamaktadır.

Novadata özellikle kule içi tasarımları ile hava trafik kontrol hizmetinin operatörler için en yüksek konfor ve ergonomide yapılmasını sağlamaktadır.

TV Stüdyoları – TSS 8

Televizyon programları ile ilgili tüm işlemler, başlıca iki alanda gerçekleştirilir: Birincisi, gösteriye konu olan olayın çekildiği alan, stüdyo; ikincisi, gösterinin bir bütün olarak ekrana yansımasıyla ilgili işlemlerin yürütüldüğü kontrol odaları(reji’ler). “Stüdyo” kelimesi “televizyon program çekimlerinin yapıldığı mekân” dışında başka birçok anlamı da içerir. Radyo programlarının üretildiği mekânlara “radyo stüdyosu”, ses sanatçılarının ve müzisyenlerin albüm kayıtlarının gerçekleştirildiği mekânlara “kayıt stüdyosu” adı verilir. Tüm bu mekânların ortak özelliklerini düşündüğümüzde stüdyoları “Dış ortamdan gelebilecek her türlü tesire kapatılmış, özel ses ve ışık sistemlerine sahip yapay ortamlar” olarak tanımlayabiliriz. Bir televizyon programı sabit bir TV stüdyosunda gerçekleştirilebileceği gibi, programın türüne bağlı olarak bir haber çekim mekânından stadyuma kadar çok değişik yerlerde program üretilebilir. Dış mekânda yapılan çekimlerin de kendine göre avantajları olmakla beraber TV stüdyoları, tüm yapım öğeleri kontrol altında tutulabildiği için yapım ekibine büyük kolaylıklar sağlar. Televizyon kuruluşlarının yapım ve yayın faaliyetlerini yürüttükleri binalar, pek çok yönden diğer işyerlerinden farklıdır. Televizyon binaları bir yayıncı kuruluşun ihtiyaç duyabileceği mekân yapısı ve teknik özellikler dikkate alınarak özel olarak tasarlanır.

Network Operasyon Merkezi – NOC 9

İngilizce “Network Operations Center” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe’ de “Ağ Operasyon Merkezi” anlamına gelmektedir. NOC; Bir veya daha fazla yerde olan ağ izleme ve kontrol ya da ağ yönetim için kurulmuş olan ve bir bilgisayar üzerinden telekomünikasyon veya uydu şebekesi aracılığıyla ağ izleme ve kontrol ya da ağ yönetim işlerinin icra edildiği merkezlere verilen isimdir.

İlk Ağ Kontrol Merkezi yer ve rota bilgilerini görüntülemek için 1962 yılında AT & T tarafından New York’ta açılmıştır

Bir network altyapısında iç ve dış ağları izlenmesine imkan sağlar.

NOC’ lar Durum izleme monitörleri, TV seti, Yedekleme üniteleri, Network cihazları ve omurgaları, Şifreler, Donanım şifreleme cihazları, Çelik kasa, Bilgisayarlar, Uydu sistemleri gibi pek çok farklı unsurun bir arada çalışabildiği ortamlardır. Genel olarak analiz, sorun çözümü, iletişim, arıza giderilmesi, raporlama gibi pek çok çözümü içerisinde barındırmak ve 24/7/365 hizmet veren noktalardır.

Akıllı Sınıflar – ICR

Görsel ve işitsel elektronik teknolojilerin kullanılarak, bir sınıfın özel olarak tasarlanmasıyla, derslerin daha anlaşılabilir ve verimli hale getirilmesi ve bu sayede eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu yapının ağ destekli ve internet tabanlı eğitim uygulamaları ile birleşmesiyle teknolojiyi farklı noktalar arasında ve kendi içinde her türlü kullanabilen mekanlar oluşturulmuştur ki; bu mekanlar “Akıllı Sınıf” olarak isimlendirilmektedir. Akıllı sınıflar, okullardaki teknolojik boşlukları doldurmakta ve öğrenme -öğretme kavramları üzerinde yeni değişimler oluşturmakta ve alanlar açmaktadır. Akıllı sınıflar, lokal eğitim birimi olmanın dışında, video konferans sistemleri sayesinde ülke içinde veya ülke dışında bu yapıya sahip başka eğitim kurumlarına interaktif olarak ulaşabilmektedir. Eğitim kurumu bu sayede her türlü bilgi alış verişini maksimum verimlilikte yapabilmektedir.

Günümüzün en önemli konseptlerinden biri olan akıllı sınıflar için akıllı çözümler üreten Novadata, akıllı sınıflarında, uzman markaların ürünlerini kullanmakta ve birinci elden çözümler üretmektedir. Bu sınıfların tasarlanmasında yapılan teknik araştırmaların ışığında oluşturulan akıllı sınıflar; yükseltilmiş özel PVC modüler zemin, ışık patlamalarını engelleyecek biçimde özel tasarlanmış aydınlatma, renk patlamalarını engelleyen mavi ve gri renkler, ses yankılanmalarını engelleyecek şekilde hoparlör ve mikrofon dizilimleri ve ses yalıtımı temel kavramları üzerine oturtulmuştur. Eğitim kurumları başta olmak üzere her sektörden farklı teknoloji ve verimlilik hedeflerini üst sınırlara taşıyan çözümler sunmaktadır.

Simülasyon Sistemleri – SRS 11

Herhangi bir sürecin ya da sistemin işletilmesi için zamanlı olarak yapay bir ortam oluşturulması ya da düzenin taklit edilmesi ile gerçek dünyada gerçekleşen süreçlerin ya da sistemlerin gerçeğe çok yakın bir şekilde taklit edilmesi insan emeğinden zaman tasarrufuna, ekonomik anlamda kazançtan kazanların önlenmesine birçok konuda büyük avantajlar sağlamaktadır. Üretim maliyeti çok yüksek olan ve insan kaynaklı hatalar nedeniyle herhangi bir kaza gerçekleşmesi halinde hem insan canına mal olan hem de çok büyük bir maliyetin boşa gitmesine neden olan teknik donanımlarının uzmanlık eğitimi, bilgisayar ortamında kullanılan simülasyon programları sayesinde gerçek zamanlı ancak risksiz olarak yapılabilmektedir.

Gerçek dünyadaki sistem ve süreçlerin programlama ile oluşturulan yapay ortama taşınması olarak da tanımlanan simülasyonlar, bilgisayar yazılımları sayesinde bire bir gerçeklikte herhangi bir olayı taklit edebilmektedir. Endüstride kullanılan teknik ekipmanlardan uçaklara kadar birçok üretim maliyeti yüksek ve kaza anında büyük riskler oluşturma ihtimali kuvvetli olan cihazlar, bilgisayar ortamında oluşturulan simülasyonlar sayesinde insanların herhangi bir risk almadan kullanmayı öğrenebildiği ekipmanlar haline dönüşmüştür. Bilgisayarlı simülasyon kullanarak bir pilot gerçek hayatta bir uçağa binmese dahi, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi bir uçağı nasıl uçurması gerektiğini öğrenebilir. Şüphesiz simülasyon ortamında uçağı düşürse dahi sistemin yeniden başlatılmasıyla tekrar deneme imkanı olan pilot adayının gerçek hayatta böyle bir imkanı yoktur ve bu durumda gerçek deneyimlerin insan üzerinde oluşturduğu stres etkisinin simülasyon ile tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Stres ortamının tamamen ortadan kaldırılması ise kişinin daha verimli bir öğrenme süreci geçirmesi manasına geldiğinden simülasyon kullanımı dünya genelinde kabul görmüş bir uygulama haline gelmiştir. Gerçek olayların bilgisayar yazılımları ile desteklenen modellemeler sayesinde bire bir taklit edilebilmesi, insanların gerçek hayatta karşılaşma ihtimali çok düşük dahi olsa birçok olayı deneyimlemesi ve bu olayların gerçek hayatta gerçekleşmesi halinde kazandığı deneyimle doğru şekilde davranabilmesini sağlamaktadır.

Data Center – DCS 12

Veri Merkezi(Data Center), bilgisayar sistemleri ile telekomünikasyon ve veri ambarı sistemleri gibi ek sistemleri barındıran bir tesistir. Sunucu odası veya sistem odası olarak da adlandırılan bu tesisler işletmelere ait sunucu ve veri ambarlarının bulunduğu alanlardır. Veri merkezleri genel olarak iki kategoriye ayrılır: özel veri merkezleri ve internet veri merkezleri. Özel veri merkezleri sadece bir kuruluş tarafından kendi hizmetlerinde kullanılır. İnternet veri merkezleri ise üçüncü şahıslara hizmet verir.

Veri merkezlerinde işlenen ve saklanan verinin önem derecesine göre elektrik, mekanik, güvenlik sistemleri değişmektedir. Genel olarak düşünüldüğünde veri merkezleri; yedek güç kaynakları, yedek veri iletişim bağlantıları, merkez içerisinde bulunan sistemlerin soğutulması için kullanılan iklimlendirme sistemleri, yangın söndürme sistemleri ve dış ortamdan gelebilecek tehlikelere karşı verinin güvenlik derecesine göre güvenlik sistemlerini bulundururlar.

Veri merkezinin geçmişi bilgisayar endüstrisinin ilk çağlarındaki büyük bilgisayar odalarına dayanmaktadır. Veri Merkezleri gibi ilk bilgisayar sistemlerinin işletimi ve bakımı oldukça zordu ve çalışması için özel bir ortam gerekiyordu. İlk bilgisayarlar birçok ekipmanın çok sayıda kablo ile birbirine bağlanması ile oluşmuştu. Çok sayıda ekipmanın birbirine bağlanması çeşitli prosedür ve yöntemleri mecbur kıldı. Örneğin veri merkezlerinde de kullanılan ekipmanların monte edildiği standart raflar, yükseltilmiş zemin, kablo tavaları ilk bilgisayar sistemlerinde de kullanılıyordu. Tek bir ana bilgisayar çok büyük miktarda güce gereksinim duyardı ve aşırı ısınmaması için soğutulması gerekirdi. Güvenlik çok önemliydi çünkü oldukça pahalı olan bu bilgisayarlar askeri amaçlı kullanılmaktaydı. Kritik veri merkezlerinde olduğu gibi, bilgisayar odalarına giriş yapmak için de yetkilendirme söz konusuydu.

Mikroişlemci endüstrisinin gelişme gösterdiği dönemde, özellikle 1980li yıllarda, bilgisayarlar her yere girmeye başladılar, ama çoğu durumda çalışma gereksinimleri göz ardı edildi. Bununla birlikte bilgi teknolojileri işleyiş olarak karmaşa içerisinde gelişiyordu ve şirketler bilgi teknolojileri kaynaklarını kontrol edebilmenin gerekliliğini fark ettiler. İstemci-sunucu modeli ağ mimarisinin gelişimiyle 1990’larda mikroişlemciler(şimdi sunucu denilmektedir) eski bilgisayar odalarında yerlerini almaya başladılar. Ağ ekipmanlarının ulaşılabilir fiyatlarda olması, ağ yapılandırılmış kabloların yeni standartlarla belirlenmesi, sunucuları iş yerlerinde özel bir odanın içerisine koyan hiyerarşik bir düzenin oluşmasını sağladı. Özel olarak tasarlanmış bilgisayar odalarına verilen ‘veri merkezi’ terimi günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.